Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Nowy wóz dla OSP

12.10.2017

Jeszcze w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Liskach w gminie Pisz otrzyma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Zakup pojazdu wartego 800 tysięcy złotych zostanie sfinansowany ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, budżetu Gminy Pisz oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Jak mówi Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza – to długo wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja, która będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

Jak dodaje burmistrz, w planach jest doposażenie wszystkich jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.