Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2019

Suwałki

Obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyły się w piątek (13.12.19) w Suwałkach. Miejscowi działacze NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych oddali cześć ofiarom i represjonowanym w stanie wojennym. W konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego. Po niej zebrani złożyli kwiaty pod obeliskiem, upamiętniającym księdza Jerzego Popiełuszkę. Oprócz tego odbył się z koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Jacka Roszkowskiego. Głos zabrał Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wprowadzony decyzją Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego stan nadzwyczajny rozpoczął się ogólnokrajową akcją aresztowań działaczy opozycyjnych. Na ulicach polskich miast pojawili się żołnierze, czołgi i wozy bojowe piechoty. Aresztowano i umieszczono w ośrodkach internowania około 10 tysięcy osób. Głównie przywódców NSZZ „Solidarność”, doradców związku i związanych z nim intelektualistów. Doszło do krwawo tłumionych strajków. Władze ograniczyły możliwość przemieszczania się, wprowadziły godzinę milicyjną i zamknęły granice państwa.

Autor: IW