Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Obwodnica Suwałk – prace nabierają tempa

27.04.2018

Mija już 65 tydzień prac nad obwodnicą Suwałk. Po zimowym przestoju widać, że prace nad realizacją tej ważnej dla Suwałk inwestycji ponownie ruszyły i posuwają się do przodu w niezłym tempie. – Według danych, które można znaleźć na stronie internetowej poświęconej suwalskiej obwodnicy, wykonawca czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że ogółem prace budowlane są już zakończone w 53%. Praktycznie w 100% zakończono już budowę konstrukcji wszystkich przepraw, mostów, kanałów czy też konstrukcji betonowych. Teraz widzimy, że są prowadzone bardzo intensywne prace ziemne i te związane z układaniem warstw podbudowy żwirowej i betonowej – powiedział w piątek (27.04) na antenie Radia 5 Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Na ul. Reja ziemia jest już usypana niemal na równi z przeprawą mostową nad obwodnicą. Można przypuszczać, że lada dzień rozpocznie się układanie tam asfaltu, po czym ul. Reja wróci na swój dawny ślad tyle, że będziemy już jechali nad obwodnicą. Dużo dzieje się też w sąsiedztwie wsi Krzywólka i rzeki Czarna Hańcza. Wokół gotowych konstrukcji mostowych prowadzone są intensywne prace ziemne przy budowie nasypów. Podobnie jest przy ul. Filipowskiej przy starorzeczu Czarnej Hańczy. Na południu Suwałk obwodnica naszego miasta zrównała się już praktycznie z istniejącą obwodnicą Augustowa i wybudowaną przeprawą mostową nad torami kolejowymi.

Na obwodnicę Suwałk mieszkańcy naszego miasta czekają bardzo długo. By zamanifestować potrzebę jej budowy, z mojej inicjatywy powstał Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk, który zorganizował 3 głośne i spektakularne akcje na przebiegu Drogi Krajowej nr 8 w Suwałkach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, która jest inwestorem, w 2014 roku ogłosiła przetarg na budowę suwalskiej obwodnicy, który został rozstrzygnięty 12 sierpnia 2015r.

Przetarg wygrała firma Budimex, z którą podpisano umowę 29 września 2015r. W tym wydarzeniu uczestniczyłem osobiście. Dokument został podpisany w białostockiej siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budimex wykona całą inwestycję za 299,4.

27 stycznia 2017r. Bogdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski podpisał tzw. ZRID czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Suwałki. Ten podpis zwieńczył całą walkę o obwodnicę Suwałk.

Zgodnie z umową inwestycja ma zakończyć się do kwietnia 2019r.