Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Ośrodki Pomocy Społecznej z wyróżnieniem

20.11.2019

Suwałki/Białystok

Wyróżnienie od wojewody podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Jednostka została doceniona za aktywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z wykorzystaniem środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dyplom odebrał dziś (20.11) w Białymstoku Leszek Lewoc, dyrektor MOPR. Wyróżnienie trafiło też do MOPS-u w Augustowie, za utworzenie mieszkania chronionego i GOPS-u w Raczkach, za zaangażowanie w pracę na rzecz tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Autor: KZ

Źródło: MOPR w Suwałkach, Urząd Wojewódzki w Białymstoku