Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Otrzymają wsparcie w powrocie do aktywności

Trzy organizacje pozarządowe z Suwalszczyzny otrzymały dofinansowanie na aktywną integrację, czyli na wsparcie osób w trudnej sytuacji w powrocie do aktywności i samodzielności. To Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR na projekt „Przyszłość – twój Wybór”,  Powiat Suwalski na projekt Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku „ Gotowi na zmiany!” oraz  Fundacja Okno na Wschód z Białegostoku, którego partnerami są gminy Przerośl i Filipów. Razem dofinansowanie wyniesie ponad 2 miliony złotych. Celem tych projektów jest powrót do aktywności i samodzielności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Natomiast formy pomocy, zakładane w projektach, są bardzo szerokie. Są to między innymi: staże zawodowe i praktyki, refundowane zatrudnienie, kursy i szkolenia, udział w terapii rodzinnej czy opieka doradców zawodowych.

2017-08-11 08:18:55