Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Pamiętajcie o seniorach – czasami wystarczy telefon

30.11.2020

Suwałki

– Pamiętajcie o seniorach, czasami wystarczy kartka lub telefon – apeluje Maria Jolanta Lauryn, społeczniczka z Suwałk zaangażowana w sprawy osób starszych. Maria Jolanta Lauryn była przewodniczącą suwalskiej rady seniorów i aktywnie uczestniczy w działaniach klubów senioralnych.
W poniedziałek (30.11.20), jako gość Radia 5, opowiadała o problemach osób starszych. Jak podkreślała, bombardowani informacjami o pandemii, odizolowani seniorzy czują się osamotnieni i zlęknięci. To nie działa najlepiej na ich stan. Potrzebują wsparcia. Wystarczy czasami drobny gest.
– Jeśli nie chcemy się narzucać, możemy zostawić kartkę z pytaniem o ewentualne potrzeby i numerem telefonu do kontaktu – mówi Maria Jolanta Lauryn i zwraca uwagę, że jest ku temu okazja. Niebawem Mikołajki.

Problemem seniorów jest też dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu. Teleporady okazały się dla nich zaskoczeniem. Wielu nie było przygotowanych do takiej formy kontaktu, dlatego stowarzyszenia senioralne przeprowadziły akcję edukacyjne. Chodziło o to, aby osoby starsze przygotowywały się do rozmowy z lekarzem spisując wszystkie informacje i przekazując konkrety.

Jak dodaje Maria Jolanta Lauryn, mimo pandemii stowarzyszenia i związki senioralne starają się działać. Osoby w nich skupione dzwonią do siebie, dzielą uwagami i poradami, bo kontakt jest bardzo ważny.

Autor: AP