Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Paweł Kukiz w Suwałkach

15.07.2018

Wspólna konferencja Suwalskiego Porozumienia Prawicy i Kukiz’15 odbyła się w niedzielę (15.07.18) w jednym z suwalskich hoteli. Wszystko w obecności Pawła Kukiza, przewodniczącego klubu poselskiego Kukiz’15. – Przyjechałem po to, aby zweryfikować kandydatury polecane ruchowi w regionie – mówił poseł.

Jak mówił obecny na konferencji Jerzy Ząbkiewicz, przewodniczący powstającego właśnie Suwalskiego Porozumienia Prawicy, chodzi o skupienie wszystkich organizacji prawicowych i chrześcijańskich.

Jerzy Ząbkiewicz jest górnikiem, ekonomistą, ławnikiem Sądu Okręgowego w Suwałkach, prezydentem Europejskich Stowarzyszeń Ławniczych i przewodniczącym Stowarzyszenia „Samorządna Suwalszczyzna”.