Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

PEC dostał ponad 10 mln zł dofinansowania z UE. W kolejce po kolejne 26 mln zł!

10.08.2018

Suwałki

Do inwestycji przygotowuje się suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. PEC otrzymał dofinansowanie do dwóch projektów, dzięki którym przebuduje sieć oraz wymieni stare węzły grupowe na indywidualne. Inwestycje pochłoną prawie 23 mln zł. Kolejne wnioski PEC czekają na rozstrzygnięcie. Chodzi o budowę kotła na spalanie biomasy i instalacji oczyszczania spalin – ich wartość to 49 mln zł.

Pierwszy z projektów, który otrzymał dofinansowanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła” zakłada przebudowę i termomodernizację ponad 10 km sieci w latach 2018-2020.

Projekt realizowany będzie w części północnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej miasta. Prace będą przebiegać w ciągach ulic: Pułaskiego, Lityńskiego, Szpitalnej, Skłodowskiej, Wylotowej, Noniewicza, Minkiewicza, Putry, Waryńskiego, Północnej, E. Plater, Sikorskiego, Daszyńskiego, Kościuszki.

Projektuje się przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej (budowanej w latach 1981-1993) na sieć w technologii rur preizolowanych.

W ramach termomodernizacji wymieniona zostanie otulina izolacyjna rurociągów sieci kanałowej – zastosowana zostanie pianka poliuretanowa zabezpieczona powłoką z folii PCV. Wymianą zostaną objęte sieci budowane w latach 1981-1988.

Wartość projektu – 16,1 mln zł.
Wkład Funduszy Europejskich – wartość dofinansowania w formie dotacji – 7,2 mln zł.

Drugi projekt, to „Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła”. W ramach projektu PEC w Suwałkach zakłada, że w latach 2018-2020 zlikwiduje 12 węzłów grupowych dostarczających ciepło do budynków wielorodzinnych, zastępując je 49 węzłami indywidualnymi wraz z budową instalacji w poszczególnych budynkach i nowych przyłączy do tych węzłów.
Realizacja projektu będzie prowadzona w północnej części miasta, w obrębie ulic: Moniuszki, Kowalskiego, Paca, Reja Lityńskiego i Daszyńskiego.

Wartość projektu – 6,7 mln zł.
Wkład Funduszy Europejskich – wartość dofinansowania w formie dotacji 3,4 mln zł.

Dwa pozostałe projekty, na które PEC chce otrzymać dofinansowanie, to „Budowa instalacji spalania biomasy w PEC w Suwałkach” oraz „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach”.

Pierwszy z nich zakłada się wybudowanie dwóch nowych kotłów wodnych opalanych biomasą o mocy około 12,5 MW każdy wraz z infrastrukturą pomocniczą w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach przy ul. Przemysłowe 6A. Przy ciągłej pracy tej instalacji będzie ona w stanie wyprodukować z biomasy około 200 000 GJ ciepła, czyli 20% dotychczasowej produkcji, zastępując miał węglowy biomasą.

Wartość projektu – 37,8 mln zł.
Wnioskowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 17,9 mln zł.

Drugi z nich wiąże się z koniecznością dostosowania najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku instalacji oczyszczania spalin funkcjonującej w Ciepłowni Głównej PEC na kotłach węglowych WR 25 do wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej. Spółka podjęła decyzję o budowie w 2018 roku instalacji spełniającej w/w wymogi na jednym, najnowszym kotle węglowym WR 25.

Wartość projektu – 11,2 mln zł.
Wnioskowana wartość pożyczki ze środków krajowych NFOŚiGW – 8,3 mln zł.

O szczegółach mówił w piątek (10.08.18) w Radiu 5 Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Autor: UM Suwałki

Źródło: UM Suwałki