Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Pierwsze posiedzenie nowej Suwalskiej Rady Seniorów

24.01.2019

Suwałki

Suwalska Rada Seniorów rozpoczęła trzecią kadencję. W środę (23.01) spotkała się na pierwszym posiedzeniu. Nową przewodniczącą Rady została Wiesława Kwaterska, wiceprzewodniczącą natomiast Maria Lauryn. W skład Rady weszli też: Teresa Wysocka-Kluczny, Jadwiga Rusińska, Teresa Suproń, Kazimierz Jakimowicz, Józef Kamiński, Andrzej Łapiński i Zbigniew Makarewicz. W posiedzeniu wziął również udział prezydent Czesław Renkiewicz, który podziękował za dotychczasową pracę i liczne działania Rady. To dzięki inicjatywie seniorów-społeczników został uruchomiony w Suwałkach Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”, „Suwalski Głos Seniora, czyli wkładka do DwuTygodnika Suwalskiego” oraz Encyklopedia Suwalskiego Seniora. Rada miała też wkład w rozwój życia kulturalnego i sportowego. W 2018 roku po raz pierwszy w Suwałkach odbyła się w naszym mieście Suwalska Olimpiada Seniorów. Kadencja nowej Rady Seniorów potrwa trzy lata.

Autor: KZ

Źródło: UM w Suwałkach