Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Pierwszy inwestor w augustowskiej podstrefie

09.07.2018

Zezwolenie na działalność w Strefie Aktywności Gospodarczej w Augustowie odebrał w poniedziałek (09.07) pierwszy przedsiębiorca. Mowa o Robercie Metelickim, miejscowym przedsiębiorcy z branży meblarskiej, który zadeklarował inwestycję wartości ponad 2 milionów złotych i zatrudnienie 4 osób. Trzeba zaznaczyć, że to wstępne i bardzo ostrożne deklaracje, bo praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy zatrudniają i inwestują dużo więcej.

Inwestując w strefie Robert Metelicki może liczyć na ulgę w formie zwolnienia z podatku dochodowego tytułem koszów inwestycyjnych. W przekazaniu pozwolenia uczestniczyli Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa oraz Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Burmistrz podkreślał, że przekazane w poniedziałek (09.07) zezwolenie, to efekt ponad trzech lat starań. Jeszcze kilka lat temu budowa przedsiębiorstw w Augustowie była ograniczona przez obostrzenia wynikające z uzdrowiskowego statusu miasta. Obecny samorząd rozwiązał ten problem dzieląc miasto na dzielnice i wyznaczając obszar ochronny oraz przemysłowy, na uboczu Augustowa. Później pozyskano grunty i utworzono podstrefę Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z nazwą Strefa Aktywności Gospodarczej. Teraz, po uzbrojeniu terenu w sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, pozostaje znaleźć inwestorów, którzy w zamian za ulgi podatkowe chcą ulokować w Augustowie swoje firmy.

Warto dodać, że Robert Metelicki, to pierwszy i ostatni przedsiębiorca, który skorzysta z przysługujących w strefie ulg na zasadzie pozwolenia. Kolejni inwestorzy będą mogli liczyć na ulgi na podstawie decyzji, w zależności od spełnienia wymaganych kryteriów, jak chociażby innowacyjność. Jak zapewniał Jarosław Zieliński, procedury będą prostsze, szybsze i nie będzie trzeba tworzyć podstref ekonomicznych.

Autor artykułu: AP