Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Podlaska Debata Drogowa

03.12.2020

Suwałki

Za budową Via Carpatii po śladzie istniejącej drogi krajowej numer 8 optował w czwartek, podczas Podlaskiej Debaty Drogowej Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.  Debata była spotkaniem drogowców, samorządowców, przedstawicieli przedsiębiorców i środowisk przyrodniczych. Wszystko, ze względu na pandemię, odbywało się on-line. Drogowcy od lat proponują budowę połączenie tras Via Baltica i Via Carpatia łącznikiem Ełk-Knyszy, co niepokoi samorządowców z Suwalszczyzny. Planowana budowa odcinka oznacza pominięcie potrzeb komunikacyjnych regionu. Pomysł rodzi też dyskusje dotyczące przecięcie przyrodniczo cennej doliny Biebrzy, otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenów Natura 2000. Kolejną kwestią jest wydłużenie drogi, co pociągnie za sobą istotne skutki ekonomiczne. Analizowany jest wariant korytarza alternatywnego, który przebiegałby po obecnym śladzie drogi krajowej numer 8 poprzez Korycin, Suchowolę, Sztabin, Augustów i kończył się na węźle Raczki. Zdaniem Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, to najlepsze rozwiązanie ze względów przyrodniczych, ekonomicznych i perspektywy całej północnej części województwa podlaskiego.

Za takim rozwiązaniem jest też Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa. Zdaniem burmistrza, jest szansa, że skomunikowanie regionu po śladzie drogi krajowej numer 8 pozwoliłoby uniknąć budowy wschodniej obwodnicy Augustowa, przeciwko której protestują mieszkańcy.

Autor: AP