Podziel się krwią

Kolejną akcję poboru krwi organizuje ełcki Kościół Ewangelicko-Metodystyczny we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Życiodajny płyn … Czytaj dalej Podziel się krwią