Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Pomoc wykluczonym i niepełnosprawnym

05.06.2019

Województwo podlaskie

Pięć projektów, dotyczących aktywizacji osób wykluczonych, niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem z województwa podlaskiego, otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze przyznał we wtorek (04.06.19) Zarząd Województwa Podlaskiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach zrealizuje projekt pod nazwą „Rozwiń skrzydła”, który zakłada wsparcie 50 osób z Suwałk oraz powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Pomoc otrzymają osoby doświadczające wykluczenia społecznego. W planie jest między innymi wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne, warsztaty rozwoju osobistego i aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto kursy i staże zawodowe.

Kolejnym projektem, które otrzyma dofinansowanie, jest działanie pod nazwą „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim”. Na terenie powiatu wsparcie obejmie 50 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Pomoc będzie miała formę indywidualnych i grupowych spotkań uczestników z doradcą zawodowym, treningu pracy, szkoleń zawodowych i warsztatów rozwoju osobistego.

Dofinansowanie otrzymał także projekt „Pełni zapału w lepszą przyszłość”. Wsparcie trafi do 50 osób z ternu Suwałk, a także powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego. Mieszkańcy, zagrożeni wykluczeniem społecznym, zostaną objęci indywidualną ścieżką wsparcia, a także skorzystają ze szkoleń i staży zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy.

Autor: IW

Źródło: Wrota Podlasia