Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Pomogą bezrobotnym

05.02.2019

Suwalszczyzna

Będą dotacje na pomoc dla bezrobotnych na Suwalszczyźnie. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” zrealizuje projekt skierowany do niepracujących i nieaktywnych osób. Osoby po 50-tym roku życia, z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, skorzystają z porad doradców zawodowych i przygotują biznesplany. Natomiast autorzy 12 najlepszych otrzymają dotację na założenie firmy w kwocie do 22 tys. zł oraz wsparcie pomostowe płatne tysiąc złotych na osobę przez sześć miesięcy i przez kolejne sześć – 500 zł.

Autor: PF
Źródło: Wrota Podlasia