Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Pomogą kupcom z bazaru

30.04.2020

Suwałki

Suwalski samorząd pomoże kupcom z targowiska przy ulicy Sejneńskiej. Chodzi o zwolnienie lub obniżenie stawek czynszu w związku z problemami finansowymi spowodowanymi pandemią. Z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty wystąpiło 88 kupców, a 30 poprosiło o zwolnienie z należności.
– Wszystkie prośby zostały rozpatrzone pozytywnie – poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej Czesław Renkiewicz, prezydent miasta.

O odroczenie płatności czynszu wystąpiło też kilkudziesięciu najemców lokali Zarządu Budynków Mieszkalnych. Część ulg już przyznano, a pozostałe prośby są rozpatrywane. Prośby o odroczenie płatności otrzymują też Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W sumie z wnioskami o odroczenie lub umorzenie różnego rodzaju należności wobec miasta wystąpiło prawie 300 suwalskich przedsiębiorców, a prośby opiewają na łączną kwotę 4 milionów złotych. To głównie wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości. Część rozpatrzono jako bezprzedmiotowe, bo przedsiębiorcy nie mieli zaległości. Jak wyjaśniał prezydent, jeśli pandemia nie dotknęła danej działalności, wniosek spotyka się z odmową.

Autor: AP