Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Ponad 200 osób straci pracę

28.06.2019

Ełk

Ełcki zakład produkcji sklejek najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany, a 221 osób straci pracę. Informacje takie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku. Wpłynęły, ponieważ pracodawca ma obowiązek poinformowania o planowanym zwolnieniu grupowym. Wypowiedzenia będą wręczane pracownikom w lipcu. Kadra produkcyjna zakończy więc pracę do końca października, a pozostali pracownicy zakładu do końca listopada.

Mówi Dariusz Kuprewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku:

Urząd pracy już szuka miejsc pracy dla osób, które stracą zatrudnienie.

– Zaplanowaliśmy wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstwa, że 2 lipca nasi pracownicy będą w ełckiej „sklejce” i spotkają się z załogą – dodaje Kuprewicz.

O ile znajdą się miejsca pracy w tych firmach, urząd będzie kojarzył zainteresowane osoby z tymi przedsiębiorstwami. Na dzień 28 czerwca to jedyna informacja o planowanych zwolnieniach grupowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku.

O przyczyny tragicznej sytuacji w ełckiej „sklejce” zapytaliśmy centralę firmy.

Publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy z centrali firmy:

Szanowany Panie,
w odpowiedzi na Pana pytania w załączeniu przesyłam informację dotyczącą zamknięcia naszego zakładu w Ełku.
Decyzja o zamknięciu zakładu dotyczy wyłącznie zakładu w Ełku i była podyktowana rynkową sytuacją nadpodaży sklejki oraz koniecznością poprawy efektywności funkcjonowania grupy sklejkowej.

Obecnie, w naszym zakładzie w Ełku, zatrudnionych jest 220 pracowników.
W ramach naszych możliwości wszyscy pracownicy otrzymają możliwość zatrudnienia w najbliższym zakładzie produkcyjnym w Piszu.
Obecnie rozmawiamy z pracownikami na temat ofert pracy, które zaproponowaliśmy. Oferujemy wsparcie w zakresie poszukiwania ofert pracy i odnalezienia się na rynku pracy.
Analizujemy nasze możliwości przyjęcia pracowników w pozostałych zakładach.
Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywny, społeczny skutek utraty pracy przez pracowników.

Z poważaniem

Arkadiusz Chrapowicki
Dyrektor Personalny


Grupa sklejkowa Paged ogłasza zamknięcie zakładu produkcji sklejki w Ełku.
21/06/2019
Morąg, Polska

Zarząd Grupy Sklejkowej Paged podjął decyzję o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Ełku i konsolidacji zasobów produkcyjnych w pozostałych zakładach należących do Grupy: w Piszu, Morągu i Parnu (Estonia).
Decyzja o zamknięciu zakładu produkcji sklejki w Ełku, który zatrudnia 220 osób, stanowi element strategii Grupy mającej na celu wzrost konkurencyjności produktów i jakości oferowanych usług poprzez podniesienie efektywności i optymalizację procesów produkcyjnych. Decyzja ta była poprzedzona wnikliwą analizą aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej dla sklejek surowych i specjalistycznych, na kluczowych dla Grupy segmentach i rynkach.
W chwili obecnej, Zarząd i pracownicy działu kadr Grupy Paged, wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych i władz lokalnych, dokładają wszelkich starań i wspierają możliwość podjęcia pracy przez pracowników zakładu w Ełku w strukturach Grupy (w najbliższym zakładzie Grupy w Piszu) oraz poza nią.

O Grupie sklejkowej Paged
Grupa sklejkowa Paged to największy polski producent i eksporter sklejki liściastej i iglastej, produkujący sklejki surowe i specjalistyczne w zakładach w Piszu, Morągu i Parnu (w Estonii), o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 240,000m3.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk