Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Ponad milion na przedszkola

14.06.2018

Grajewo

Ponad milion na przedszkola. Dofinansowanie ze środków unijnych trafi do placówek z podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki tym pieniądzom w Grajewie powstanie prywatne przedszkole Modern Kids. Będzie to placówka językowa, w której opieką objętych zostanie 40 dzieci w wieku 3-4 lata.

Dotacja w kwocie 750 tysięcy złotych pozwoli na dostosowanie i doposażenie lokalu na potrzeby przedszkola, oraz na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zajęcia językowe i zajęcia rozwijające dla dzieci.

330 tysięcy trafi do gminy Siemiatycze. Tu utworzonych zostanie 15 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego Czartajew. Zorganizowane zostaną również dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl
Autor artykułu: wk