Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Powiat giżycki likwiduje bariery w dostępie do sportu

23.01.2020

powiat giżycki

„Sport bez barier” to nowy projekt powiatu giżyckiego, mający ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do aktywności fizycznej.

Samorząd otrzymał grant z unijnego programu Erasmus Sport, który w 100% pokryje zaplanowane działania. Starosta giżycki Mirosław Drzażdżewski tłumaczy, że polegać będą one na diagnozie problemów, jakie napotykają niepełnosprawni chociażby w korzystaniu z obiektów sportowych.

Projekt skupia się głównie na potrzebach dzieci i młodzieży. Nad jego przebiegiem czuwa Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Pedagodzy chcą zasięgać opinii rodziców dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawicieli instytucji publicznych. Inicjatorom projektu zależy także na tym, żeby same osoby, posiadające różnego rodzaju schorzenia, sygnalizowały, co ułatwiłoby im uprawianie sportów i jaki ich rodzaj najbardziej im odpowiada.

Wypracowane rozwiązania mają pomóc powiatowi giżyckiemu w dostosowaniu się do potrzeb niepełnosprawnych, ale też posłużyć jako wzorzec innym samorządom i szkołom partnerskim na Litwie i Łotwie.

Do Komisji Europejskiej w Brukseli swoje propozycje na rozwój kultury fizycznej przesłały wszystkie kraje unijne. W sumie do programu Erasmus Sport wpłynęło ponad 700 różnych projektów. Przyznano 126 grantów, w tym tylko 7 miastom z Polski.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: mp