Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Powstało Centrum Aktywności Lokalnej

22.05.2019

Wydminy

Organizacje pozarządowe, a także samorządowcy z Gminy Wydminy, zyskali nowe miejsce do pracy i realizacji działań.

Mowa o Centrum Aktywności Lokalnej. Na remont i dostosowanie pomieszczeń, zlokalizowanych w suterenie urzędu gminy, samorząd pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to 650 tys. zł. Dofinansowanie z RPO pokryło 85% wszystkich kosztów. Pozostałe środki to wkład własny gminy.

Pieniądze wydane zostały przede wszystkim na prace budowlane oraz na niezbędne, do funkcjonowania centrum, wyposażenie – rzutniki czy telewizory. Zdecydowano również o zatrudnieniu jednego pracownika, który będzie dbał  o prawidłowe funkcjonowanie centrum.

– Na terenie Gminy Wydminy działa 30 organizacji pozarządowych. 7 z nich już zadeklarowało, że będzie korzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej – informuje Radosław Król, wójt Gminy Wydminy. Potrzebę powstania takiego miejsca samorząd widział już od dawna.

Z nowej inwestycji korzystać będą organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, harcerze, fundacje, koło gospodyń wiejskich i wiele innych.

– Ale zyska również urząd – podkreśla wójt, Radosław Król.

Centrum Aktywności Lokalnej zlokalizowane jest w budynku Urzędu Gminy Wydminy, ul. Plac Rynek 1/1. Oficjalne otwarcie centrum w najbliższy piątek, 24 maja. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:30.

Źródło: Radio 5
Autor: wk,jwe