Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

„Powstrzymaliśmy wycinki fragmentów Puszczy Augustowskiej”

24.10.2020

Płaska

„Powstrzymaliśmy wycinki wyjątkowo cennych fragmentów Puszczy Augustowskiej” – poinformowali działacze Greenpeace Polska.

Trzy tygodnie temu aktywiści trafili na miejsca, w których ich zdaniem, nie powinny być prowadzone wycinki – ze względu na cenne siedliska rzadkich zwierząt, roślin i porostów. Napisali do Nadleśnictwa Płaska wnioski o wstrzymanie wycinki.

W odpowiedzi działacze zostali poinformowani, że Nadleśnictwo chce zachować cenne fragmenty lasu i wstrzymało w nich wycinkę. Zapowiada również rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, by objąć wskazane przez Greenpeace miejsca w lesie odpowiednią ochroną.

Jak podkreślają aktywiści, „stare lasy są naszym najlepszym naturalnym sojusznikiem w walce z kryzysem klimatycznym i doskonale chronią dziką przyrodę. Aby jednak mogły dobrze pełnić tę rolę, muszą przestać być wycinane”.


Treść całego komunikatu:

Mamy dobrą wiadomość! Powstrzymaliśmy wycinki wyjątkowo cennych fragmentów Puszczy Augustowskiej.
Trzy tygodnie temu nasi aktywiści i aktywistki trafili tam na wiele miejsc, w których nie powinny być prowadzone wycinki – ze względu na cenne siedliska rzadkich zwierząt, roślin i porostów oraz ważną rolę, jaką te fragmenty lasu pełnią, chroniąc strumienie, rzeki i jeziora przed degradacją.
Ponieważ w kilku z tych miejsc były prowadzone (lub miały być prowadzone) wycinki, co groziłoby zniszczeniem tamtejszej przyrody, napisaliśmy szybko do nadleśnictwa Płaska wnioski o wstrzymanie tych działań. Odpowiedź przyszła już po kilku dniach i jest pozytywna! Nadleśnictwo chce zachować cenne fragmenty lasu i wstrzymało w nich wycinkę. Zapowiada również rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, by objąć wskazane przez nas miejsca w lesie odpowiednią ochroną.
Te kilka fragmentów lasów, które uda się uratować przed piłami w Puszczy Augustowskiej to oczywiście tylko bardzo mała kropla w ogromnym morzu potrzeb. Stare lasy są naszym najlepszym naturalnym sojusznikiem w walce z kryzysem klimatycznym i doskonale chronią dziką przyrodę. Aby jednak mogły dobrze pełnić tę rolę, muszą przestać być wycinane! Drewno można pozyskiwać w innych miejscach, nie niszcząc tych fragmentów lasu, które powinny służyć przede wszystkim ochronie klimatu i dzikiej przyrody. Dlatego wszystkie stare, cenne przyrodniczo polskie lasy powinny zostać objęte ochroną, na jaką zasługują. Miejsc takich jak te w nadleśnictwie Płaska są jeszcze setki, a może nawet tysiące!

Autor: IW
Źródło: Greenpeace Polska