Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Prezydent przyznał stypendia

26.10.2020

Suwałki

Stypendia i nagrody uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie przekazał w poniedziałek (26.10.20) na ręce dyrektorów szkół Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Wyróżnienia otrzymało 52 uczniów. Ich łączna wartość to ponad 63 tysiące złotych.

Ponadto dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 4 otrzymali po 20 tysięcy złotych jako nagrody dla szkół za bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów były co roku przekazywane w ramach organizowanej Gali Ucznia Zdolnego. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, prezydent przekazał wyróżnienia na ręce dyrektorów szkół.


Na podstawie uchwały nr XLII/526/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęły 62 wnioski o przyznanie stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie, w tym:

1) 43 wnioski ze szkół podstawowych (20 wniosków za wyniki w nauce, 23 wnioski
za osiągnięcia w sporcie),
2) 19 wniosków ze szkół ponadpodstawowych (18 wniosków za wyniki w nauce,
1 wniosek za osiągnięcia w sporcie).

Po rozpatrzeniu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznano stypendium lub nagrody 48 uczniom.
Wysokość nagród:
1) 500,00 zł dla uczniów szkół podstawowych,
2) 1.000,00 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Wysokość stypendium:
1) 1.500,00 zł w szkole podstawowej,
2) 3.000,00 zł w szkole ponadpodstawowej.

Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzymało 15 uczniów: SP2 (1 uczeń), SP5 (1 uczeń), SP9
(3 uczniów), SP10 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (2 uczniów), I LO
(3 uczniów), III LO (4 uczniów).

Nagrody za osiągnięcia w sporcie otrzymało 13 uczniów: SP9 (1 uczeń), SP10 (12 uczniów).

Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymało 14 uczniów: SP9 (1 uczeń), SP10 (1 uczeń), SP11 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (3 uczniów), I LO (3 uczniów), II LO
(2 uczniów), III LO (2 uczniów), ZST (1 uczeń).

Stypendia za osiągnięcia w sporcie otrzymało 6 uczniów: SP2 (1 uczeń), SP9 (2 uczniów), SP10 (3 uczniów).

Ponadto z inicjatywy Prezydenta Miasta Suwałk przyznano 4 nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższy w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego.
Są to uczniowie:
1) II LO (1 uczeń) i ZST (1 uczeń) – najwyższy wynik procentowy z egzaminu maturalnego,
2) ZS4 (2 uczniów) – najwyższy wynik procentowy z egzaminu zawodowego.


Autor: IW
Źródło: UM Suwałki