Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Przebudują drogę

14.02.2018

Dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowości Zakrzewo w powiecie grajewskim.  Droga do ich miejscowości zostanie przebudowana.

Samorząd gminy Radziłów pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości nieco ponad 235 tys zł, co stanowić będzie prawie 64% wartości inwestycji. Umowę pomiędzy województwem podlaskim a gminą Radziłów podpisano 12 lutego w Białymstoku.

Jak informuje samorząd- dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko nawierzchnia na tej trasie, ale rozwiązany zostanie również problem odprowadzania wód opadowych. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, odtworzone zostaną przydrożne rowy i przebudowane istniejące tam przepusty. W planach jest również utwardzenie poboczy i zjazdów. Inwestycja wykonana zostanie do końca lipca bieżącego roku.