Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Radni ocenili prezydenta

30.06.2020

Suwałki

Absolutorium i wotum zaufania otrzymał we wtorek (30.06) Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. To znaczy, że radni pozytywnie ocenili pracę włodarza i podległych mu służb w zakresie wykonania zeszłorocznego budżetu miasta. Za przyznaniem absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 14 radnych klubu „Łączą nas Suwałki” i ugrupowania Koalicji Obywatelskiej, przeciwko było 5 rajców Prawa i Sprawiedliwości, a dwoje z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk wstrzymało się od głosu. Podobnie głosy rozłożyły się w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania. Za było 14 rajców, przeciwko 6, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zdaniem Czesława Renkiewicz, prezydenta miasta taki wynik odzwierciedla, panujące w Radzie Miejskiej podziały.

Głosowania poprzedziła długa, wielogodzinna dyskusja nad zeszłorocznym budżetem i stanem miasta. Nowością był głos osób spoza Rady Miejskiej, które zebrały 50 podpisów i mogły wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Miasta Suwałki za 2019 rok”. Z tej możliwości skorzystali Piotr Wasilewski i Katarzyna Karaszewska. Pierwszy zarzucił brak strategii, która spowodowałaby powrót młodych do Suwałk oraz brak dialogu. Za przykład podał sposób procedowania ustanowienia nowego herbu. Przypomniał, że przeciwko nowemu herbowi wystąpiło 1700 osób. Piotr Wasilewski, zarzucił też próbę dyskredytowania jego osoby, kiedy w ubiegłym roku upominał się o remont ulicy Paca. W swoim wystąpieniu powiedział, że prezydent za publiczne pieniądze skierował do mieszkańców list, w którym oczernił osoby zabiegające o remont.

Swoistym zgrzytem w dyskusji była kwestia czasu wypowiedzi. Piotr Wasilewski zwracał uwagę przewodniczącemu Rady Miejskiej, że 10 minut to za mało, aby przedstawić problemy mieszkańców. Natomiast Katarzyna Karaszewska dziękowała prezydentowi za rozwój miasta i zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje.

Wspomniane wystąpienia prezydent określił cechą demokracji. W przyszłym roku spodziewa się większej ilości uczestników debaty.

Głosy samych rajców, w zakresie oceny stanu miasta oraz zeszłorocznego budżetu były podzielone.  Jedni krytycznie odnosili się do inwestycji, inni je zachwalali. Pojawił się też temat braku dialogu i zaufania.

Natomiast Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk stwierdził, że raport o stanie miasta pokazuje dynamiczny rozwój.

Autor: AP