Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Radni udzielili burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania

08.07.2020

Gołdap

Absolutorium i wotum zaufania udzielili Tomaszowi Luto radni podczas dzisiejszej (08.07) sesji.

Rajcy pozytywnie ocenili wykonanie przez burmistrza Gołdapi budżetu gminy za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 osób, dwie się wstrzymały.

Przy głosowaniu nad wotum zaufania 11 radnych opowiedziało się za, jeden przeciw, a dwoje wstrzymało się od głosowania.

Tomasz Luto sprawuje obecnie drugą kadencję jako włodarz Gołdapi.

W wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał niemal 55-procentowe poparcie.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: mp