Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Radny zarzuca wójt chciwość i zachłanność

21.06.2018

Nowinka

Chciwość i zachłanność zarzuca Dorocie Winiewicz – wójtowi gminy Nowinka, Jerzy Kłoczko, opozycyjny radny. Wójt zaprzecza, a zaczynkiem dyskusji jest rządowe rozporządzenie o obniżeniu samorządowych pensji. Jak wiadomo, niedawno rząd przyjął rozporządzenie obniżające średnio o 20 procent wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, ich zastępców, starostów, marszałków województw i innych pracowników samorządu. Regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca. Temat na ostatniej sesji Rady Gminy Nowinka podniósł Jerzy Kłoczko. Miał żal, że gmina nie wniosła projektu uchwały w tej sprawie pod obrady radnych. Zdaniem Jerzego Kłoczko samorząd powinien respektować decyzje rządu, a wójt sama powinna wystąpić o obniżenie pensji o 300 złotych. Jednocześnie zarzuca Dorocie Winiewicz chciwość i zachłanność na pieniądze.

Wojciech Paszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy przyznaje, że na obradach podniesiono temat obniżki pensji pani wójt. Zaznacza jednak, że radni nie przygotowali żadnego projektu uchwały w tej sprawie, a opinie radcy prawnego wskazują, że ustawodawca nie wskazał, kiedy i w jakim trybie radni mają obniżać pensje.

Sama wójt przypomina, że jej pensje ustalają radni i na każdym posiedzeniu mogą zmienić wysokość poborów, a takiego wniosku nie było.
Zapewnia, że nie jest ani chciwa, ani pazerna.

Autor: AP

Źródło: Radio 5