Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira 28 maja 2018

Na żywo: Suwałki  | Ełk 

ogłoszenia

Ogłoszenia

Odstęp


Remont Muzeum im. Marii Konopnickiej


Muzeum Okręgowe rozstrzygnęło przetarg na remont Muzeum im. Marii Konopnickiej. Obiekt chciało remontować aż sześć firm. Wiadomo już, że przebudowy i rozbudowy tego zabytkowego obiektu dokona Przedsiębiorstwo Budowlane ,,ZEFIR” za kwotę 3 234 000 zł. Część tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu” w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego zajął wysokie 5 miejsce na liście rankingowej.
– To kolejna przyznana naszemu miasta dotacja w ramach funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020. Przygotowujemy dobre projekty, które zajmują wysokie miejsca i są dobrze oceniane. Cieszę się, że suwalskie Muzeum im. Marii Konopnickiej zyska nowy blask – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta .
Inwestycja obejmuje generalny remont muzeum, obejmujący wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach m.in. roboty rozbiórkowe, wykopy i fundamenty, ściany konstrukcyjne, dach, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, podłogi, posadzki, elewacje) oraz zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleń). Budynek zostanie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje wewnętrzne (wodno-kanalizacyjne, c.o. i c.w.u. z sieci cieplnej, elektroenergetyczne) instalacje deszczową oraz ponadstandardowe (SAP, SAW, TV, itp.). W budynku zostaną zaprojektowane i zamontowane centrale i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń ekspozycji i sal wystaw czasowych.
Projekt przewiduje także zakup wyposażenia umożliwiającego unowocześnienie obiektu Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, w tym m.in. zakup sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego, multimedialnego, nowoczesnych technologii i aplikacji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup wyposażenia, ułatwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym.
Na czas remontu, który potrwa do końca września 2018 roku muzeum zostało przeniesione do tak zwanego pałacyku za obecnym budynkiem.
Szczegóły przedstawił dziś w Radiu 5 Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Data: 19 maja 2017

   
Tagi:
Portal radio5.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.