Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Remont schodów wstrzymany

23.10.2020

Suwałki

Z przyczyn technicznych chwilowo zostały wstrzymane prace związane z remontem schodów łączących ulice Noniewicza z Polną w Suwałkach – informuje miejscowy Zarząd Dróg i Zieleni.

Inwestycja realizowana przez miejski Dział Bieżącego Utrzymania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 rozpoczęła się tuż na początku października.

Po wykonaniu rozbiórki oraz przeniesieniu projektu budowlanego w teren okazało się, że wytyczony przebieg nowej trasy schodów koliduje z istniejącym drzewostanem. Chodzi o trzy sosny, które musiałby zostać usunięte, aby zachować normy prawa budowlanego i zrealizować projekt zgodnie z pierwotną koncepcją. Dlatego podjęto decyzję o wykonaniu korekty przebiegu ciągu komunikacyjnego. Rozważano również przesadzenie drzew, jednak ich system korzeniowy, gęstość drzewostanu oraz nachylenie terenu jednoznacznie przemawiały za zmianą projektu budowlanego.

Na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych starych schodów, które zostały wykonane w tzw. czynie społecznym kilkadziesiąt lat temu (inwestycja nie posiadała dokumentacji technicznej) doszło do niezamierzonego, nieznacznego uszkodzenia korzeni kilku drzew. Nie ma to jednak żadnego wpływu na ich statykę a drzewa nie będą stanowiły zagrożenia dla osób korzystających ze schodów.

Z uwagi na korektę projektu oraz konieczność uzyskania właściwych zgód termin zakończenia inwestycji nieznacznie się przedłuży. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne schody będą gotowe w pierwszej połowie grudnia.

Autor: AP
Źródło: ZDIZ Suwałki