Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Rolnicy jednak nie dostali zgody na przejazd

10.04.2020

Puńsk

Władze Litwy nie zgodziły się na przejazd polskich gospodarzy na ich pola po litewskiej stronie granicy. Z wnioskiem o stosowne pozwolenie, w imieniu ponad stu rolników, którzy mają pola na Litwie, wystąpił Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk. Wielokrotnie dzwonił z prośbą o odpowiedź. Po skontaktowaniu się z kancelarią premiera usłyszał, że Minister Rolnictwa Litwy, ze względu na dużą liczbę gospodarzy i wzrost zakażeń koronawirusem w litewskich Łoździejach, nie podał wniosku do rozpatrzenia. Teraz wójt sugeruje rolnikom, aby wnioskowali o przejazd osobno. Kolejny wniosek zamierza skierować we wtorek po świętach. Jak mówi, niektórzy właściciele dużych pól, mają poważny problem, bo zlecenie prac Litwinom im się nie opłaca.

Autor: AP