Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Rowerem ,,Doliną Czarnej Hańczy”

14.02.2020

Suwałki

Nowy szlak rowerowy ,,Doliną Czarnej Hańczy” oraz tablice informacyjne powstaną na terenie powiatu suwalskiego. Koszt inwestycji to 3,5 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z programu ochrony zasobów bio- i georóżnorodności Zarządu Województwa Podlaskiego. Nowy szlak pieszo-rowerowy o długości 3 km. powstanie w ciągu drogi powiatowej Suwałki – Bród Stary – Potasznia. Dodatkowo, na trasie zostaną ustawione tablice edukacyjne. Inwestycje zrealizuje powiat suwalski. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach chronionych Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, Natura 2000 „Jeleniewo”, Natura 2000 „Ostoja Suwalska” oraz częściowo na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Autor: mz