Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Rozdali paniom róże

04.12.2019

Suwałki

Białe róże rozdawali dziś (4.12), na ulicy Chłodnej w Suwałkach, mundurowi, urzędnicy i przedstawiciele innych instytucji. W ten sposób, jak co roku, chcieli wyrazić szacunek wobec pań i dać wyraz sprzeciwu wobec przemocy, której ofiarą padają najczęściej właśnie kobiety. Jednocześnie zachęcali mężczyzn, aby nigdy nie stosowali, nie akceptowali i nie milczeli na temat przemocy wobec kobiet.  Uliczna akcja jest elementem 10. jubileuszowej edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka”. Obejmuje ona spotkania, prelekcje, szkolenia, happeningi oraz porady prawne dla osób pokrzywdzonych. Inicjatywa promuje właściwe postawy i uczy, jak przeciwstawiać się przemocy. Nad całością czuwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na czele z dyrektorem Leszkiem Lewocem.

Problem przemocy w rodzinie dotyka w Suwałkach setek osób. Niebieskie karty, stwierdzające przemoc domową, ma założone w Suwałkach 400 rodzin. Beata Andruczyk, prezes Fundacji Ego, która między innymi pomaga ofiarom, szacuje, że co roku w Suwałkach zgłasza się do niej około 50 ofiar przemocy seksualnej. To przede wszystkim kobiety.