Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli

28.02.2020

Suwałki

Już 9 marca rusza rekrutacja do suwalskich przedszkoli. Warto zapoznać się z kryteriami przyjęcia do tych placówek. Jest też dobra wiadomość dla rodziców 3-latków. Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk po analizie sytuacji w suwalskich przedszkolach postanowił uwzględnić petycję rodziców dotyczącą utrzymania etatów pomocy przedszkolnych w grupach najmłodszych przedszkolaków. Kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów.

– dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca – po 30 pkt za każdego rodzica;
– dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym – 50 pkt;
– rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt;
– dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pkt;
– dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;
– dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną – 10 pkt.

Rekrutacja rusza już 9 marca i potrwa do 28 marca.

Ponadto po analizie petycji, która wpłynęła od rodziców suwalskich przedszkolaków w sprawie utrzymania pomocy przedszkolnej w oddziałach 3 latków oraz po spotkaniach z rodzicami Prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję, o utrzymaniu dodatkowego etatu obsługi w grupach trzylatków od 1 września 2020 r.

– Jakiś czas temu postanowiliśmy również zweryfikować kwestię dotyczącą tego czy dzieci uczęszczające do suwalskich przedszkoli są rzeczywiście mieszkańcami Suwałk, a nie okolicznych gmin. Mogliśmy to zweryfikować chociażby poprzez Suwalską Kartę Mieszkańca – informuje Ewa Sidorek, zastępca Prezydenta Suwałk – Wątpliwość pojawiła się przy ponad 100 dzieciach. Dlatego też poleciłam weryfikację miejsca zamieszkania tych dzieci. Po jej przeprowadzeniu okazało się, że 20 dzieci nie zamieszkuje naszego Miasta, a okoliczne gminy – dodaje Ewa Sidorek.

Niestety te dzieci nie będą miały możliwości kontynuowania nauki w suwalskich placówkach wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, a wójtowie gmin zostaną obciążeni sfinansowaniem ich pobytu w przedszkolach. Warto zaznaczyć, że na utrzymanie dziecka w przedszkolu Miasto Suwałki przeznacza 1009,96 zł miesięcznie. Mnożąc to przez liczbę 20 dzieci otrzymujemy kwotę 20.199,20 zł w skali miesiąca – środków pochodzących z podatków mieszkańców naszego miasta, które nie były przeznaczane na utrzymanie dzieci z Suwałk.

Autor: UM w Suwałkach