Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Rozwijają współpracę

06.09.2018

Szypliszki

Rozwija się współpraca na pograniczu polsko-litewskim. W Urzędzie Gminy Szypliszki odbyła się inauguracyjna debata w ramach realizacji programu „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy”. Tematem spotkania była transgraniczna współpraca gospodarcza. Celem prelekcji oraz dyskusji było wypracowanie skutecznych metod budowy zaufania oraz rozwoju przedsiębiorstw na pograniczu polsko-litewskim. Działania te mają dążyć do wzrostu zamożności i komfortu życia mieszkańców strefy nadgranicznej. Efektem końcowym spotkań stanie się opracowanie strategii planowanego Transgranicznego Polsko-Litewskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego samorządy chcą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji, ważnych dla ich mieszkańców.

Autor: PF
Źródło: Gmina Szypliszki