Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Są ostateczne wyniki matur. Jak wypadli uczniowie w regionie?

11.09.2019

Region

Są już ostateczne wyniki matur. Egzamin zdało w tym roku ponad osiemdziesiąt siedem procent uczniów, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, po podliczeniu także sierpniowej sesji poprawkowej.

Język polski zdało dziewięćdziesiąt siedem procent maturzystów. Matematykę oblał jeden na dziesięciu.

W województwie warmińsko- mazurskim egzamin dojrzałości zdało 85 % abiturientów szkół średnich. To wynik słabszy od ogólnopolskiego o dwa punkty procentowe. Lepiej wypadli maturzyści z województwa podlaskiego. Tutaj zdawalność wyniosła 89,4%.

W obu województwach lepiej z maturą poradzili sobie absolwenci liceów, nieco gorszy wynik osiągnęli abiturienci techników. Zdawalność w warmińsko-mazurskim wyniosła odpowiednio 89,5% oraz 76,8%, a w województwie podlaskim 93% i 82,7%.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje również, ile wyniosła zdawalność w obu województwach z języka polskiego i matematyki. I tutaj także lepiej wypadli uczniowie z województwa podlaskiego. Z języka polskiego egzamin zaliczyło 97% maturzystów, natomiast z matematyki 91%. W warmińsko-mazurskim było to odpowiednio 96% oraz 87%.

Źródło: CKE, OKE w Łomży
Autor artykułu: jwe