Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Są środki na inicjatywy lokalne

09.05.2019

warmińsko-mazurskie

Są środki na inicjatywy lokalne. W sumie 250 tys. zł trafi do społeczności wiejskich w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Na co można otrzymać pieniądze? Dotowane będą zadania, których celem jest zaangażowanie społeczności wiejskiej w działania, związane z poprawą warunków życia na danym obszarze, zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz powodujące wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 20 tys. zł. Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż
80% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

O finansowaniu wybranych działań zdecyduje, po rekomendacji zarządu województwa, sejmik. Wnioski konkursowe można składać do 24 maja.

Źródło: Radio 5
Autor:  jwe