Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Są wyniki kontroli

23.11.2018

Suwałki

Są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Jak informuje inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy KGP, znaczna część działań kontrolnych w suwalskiej komendzie wiąże się z informacjami niejawnymi. W związku z tym nie będzie możliwe przekazanie szczegółowych ustaleń kontrolnych do wiadomości publicznej.

W komunikacie przesłanym przez Komendę Główną Policji czytamy, że w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono, aby policjanci bezpośrednio kierowani do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową. Funkcjonariusze działali na polecenie przełożonych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analiza dokumentów a także przeprowadzone rozmowy z kadrą kierowniczą oraz policjantami nie potwierdziły, aby jakiekolwiek czynności związane z działaniami funkcjonariuszy podczas wizyt sekretarza stanu w MSWiA zlecane były osobiście przez wiceministra lub innych przedstawicieli ministerstwa. Jednak, jak wskazują wyniki kontroli, przełożeni wydający niektóre polecenia wykazali się zbyt dużą nadgorliwością, która mogła spotkać się z brakiem zrozumienia ze strony części funkcjonariuszy, a w konsekwencji także opinii publicznej.

Jak informuje wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Joachim Brudziński zapoznał się z wynikami kontroli.

Przypomnijmy, że Komendant Główny Policji zarządził kontrolę w komendzie w Suwałkach w związku z anonimami w sprawie sytuacji w podlaskiej policji, jakie otrzymała ostatnio Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej. W listach policjanci z regionu mieli stwierdzić, że mają dość bycia pogardzanymi i traktowanymi zgodnie z potrzebami politycznymi wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Autor: IW

Źródło: http://www.policja.pl/