Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Sądy wracają do orzekania, ale na innych zasadach

19.05.2020

region

Sądy wracają do orzekania, ale na innych zasadach niż przed epidemią koronawirusa.

Po dwóch miesiącach znacznych ograniczeń do orzekania na większą skalę wracają m.in. Sąd Okręgowy w Olsztynie i Suwałkach. I w jednym i w drugim od 18 maja przebywać mogą interesanci, ale według nowych zasad.

Przede wszystkim obowiązkowe jest poddanie się kontrolnemu badaniu temperatury. Pamiętać też trzeba o dezynfekcji rąk oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zalecane jest również używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

Ze względu na pandemię koronawirusa nadal ograniczony pozostaje wstęp do budynków sądów. Przede wszystkim osoby, które nie są stroną postępowania bądź pełnomocnikiem, mogą wziąć udział w wokandzie wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu karty wejścia lub wstępu.
Pamiętać również trzeba o obowiązku zachowania 2 metrowego odstępu od innych osób. Wejść do sądu można nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Ponadto w Sądzie Okręgowym w Olsztynie ze względu na niewielkie odległości pomiędzy np. Biurem Obsługi Interesantów, Kasą Sądu czy Biurem Podawczym interesanci oczekiwać na wejście będą z zachowaniem dystansu w jednej kolejce. Wynika to z konieczności utrzymania ograniczonej ilości osób przebywających jednocześnie w budynku.

Na podobnych zasadach już wkrótce będą funkcjonować także sądy rejonowe okręgu olsztyńskiego. Szczegóły przygtowane zostaną przez prezesów tych jednostek.

A jak przygotować się do wizyty w sądzie? Obowiązujące zasady najlepiej sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych jednostek lub skontaktować się z nimi telefonicznie.