Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

SKM ma już rok

10.10.2019

Suwałki

Rok funkcjonowania Suwalskiej Karty Mieszkańca podsumowały dziś władze miasta. Chodzi o rozbudowany system zniżek oraz zwolnień z opłat, skierowany do wszystkich mieszkańców Suwałk. Od 1 września ubiegłego roku przystąpiło do niego ponad 24 tysiące osób. W pierwszym roku skorzystały one z ponad 2 milionów złotych zniżek, z czego najwięcej, bo prawie 700 tysięcy złotych, dotyczyło przejazdów komunikacją miejską. Na drugim miejscu znalazł się Ośrodek Sportu i Rekreacji – prawie 400 tysięcy złotych i Miejski Żłobek – 120 tysięcy złotych. Jednostkowo z SKM-ki mieszkańcy skorzystali ponad 64 tysiące razy.

Przypomnijmy, że Suwalska Karta Mieszkańca ma przyczyniać się do polepszenia warunków życiowych suwalczan. Jednym z jej celów jest zwiększenie, bez względu na sytuację rodzinną i majątkową, dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, w instytucjach, zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne.  Jednocześnie karta ma służyć umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej i zachęcać do płacenia podatków właśnie na rzecz Suwałk. Zdaniem Czesława Renkiewicza, prezydenta miasta, zamiar osiągnięto. – Zauważyłem bardzo duże dodatnie saldo migracji oraz dużą dynamikę wpływów z podatku PIT – mówił podczas konferencji prasowej, poświęconej karcie.

Autor: AP