Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

„Solidarność” za J. Borejszo

12.07.2019

Wigierski Park Narodowy

Swój sprzeciw wobec rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego wyraziła Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”. Chodzi o to, że Jarosław Borejszo, który niedawno wygrał konkurs na szefa parku, nie został powołany na to stanowisko. Zamiast tego Henryk Kowalczyk, minister środowiska ogłosił kolejny konkurs. Zdaniem działaczy „Solidarności” taka decyzja podważa sens pracy i wiarygodność komisji konkursowych.

Jak czytamy w piśmie związku do ministra: „Uzależnianie wyboru od woli chociażby tzw. lokalnych samorządowców i politykierów jest w przypadku parków narodowych nieporozumieniem, gdyż często te osoby są zakładnikami prywatnych interesów i jest klasycznym przykładem matactwa oraz nieuczciwości”. W związku z tym „Solidarność” prosi o ponowne rozważenie kandydatury Jarosława Borejszo i udziela mu wsparcia, jako kandydatowi najlepiej przygotowanemu do pełnienia funkcji.

Przypomnijmy, że Jarosław Borejszo został w lutym odwołany ze stanowiska szefa WPN-u. Minister środowiska nie uzasadnił tej decyzji. Przeciwko odwołaniu wystąpiła cała załoga parku i szereg instytucji, związanych z WPN-em.

Autor: AP