Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Spór o teren w centrum miasta

05.08.2020

Sejny

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami nie odda miastu terenów w centrum Sejn. Burmistrz jakiś czas temu odmówił Towarzystwu przedłużenia darowizny parku, gdzie miały powstać sukiennice. Przypomnijmy, że Towarzystwo otrzymało grunt dziesięć lat temu. Celem dzierżawy była odbudowa spalonych w czasie wojny sejneńskich sukiennic. Inwestycji nie udało się zrealizować. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej opublikowało stanowisko, w którym czytamy, że nie jest zobligowane do zwrotu działki po dziesięciu latach, ponieważ nie ma takiego zapisu w akcie notarialnym i księgach wieczystych. Arkadiusz Nowalski, burmistrz Sejn nie wyklucza, że sprawa swój finał będzie miała w sądzie.

 

Jak tłumaczy burmistrz, Towarzystwo nie dysponowało środkami na odbudowę sukiennic, nie było więc szans na inwestycję. Jednocześnie zarządzane przez Towarzystwo tereny w centrum fatalnie wpływają na wizerunek Sejn. W ostatnim czasie odnowionych zostało jedynie 12 ławek.

Burmistrz martwi się też o stan zabytków i archiwalnych zbiorów, które Towarzystwo ma w swojej pieczy.

Sukiennice w centrum Sejn zbudowano tuż po powstaniu listopadowym. Do wzniesienia kramów kupców skłoniły miejscowe władze. W czasie II wojny światowej budynek spalili Niemcy.

Autor: IW