Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Spór zamiast żłobka

11.04.2018

W Sejnach miał być żłobek, a jest spór. Niedawno informowaliśmy, że miasto pozyskało 367 tysięcy rządowego dofinansowania na utworzenie żłobka, który Arkadiusz Nowalski, burmistrz Sejn chciał umieścić w miejscowym przedszkolu. Przeciwko wystąpiła część miejscowych radnych, którym pomysł się nie spodobał. Sugerowali, aby znaleźć inną lokalizację. Tym bardziej, że propozycja burmistrza pociąga za sobą konieczność przeniesienia starszych przedszkolaków do podstawówki. Teraz zamiast inwestycji jest problem. Aby znaleźć sposób na jego rozwiązanie, włodarz zaprosił mediatorów z Poznania, którzy od dwóch dni rozmawiają z mieszkańcami. Jak wyjaśnia Marceli Kwaśniewski, jeden z mediatorów, ich rolą jest pomoc w dostrzeżeniu problemów, doprowadzeniu do dialogu i znalezieniu rozwiązania, które zostanie wspólnie wdrożone.

Po dwóch dniach konsultacji wiadomo, że wola utworzenia żłobka jest. Pytanie, czy zanim dojdzie do jego powołania, miasto nie straci pozyskanej dotacji. Do rozmowy na ten temat mieszkańcy wrócą za kilka dni.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka sytuacja w Sejnach, kiedy plany inwestycyjne owocują sporem. Wybrany cztery lata temu burmistrz nie cieszy się poparciem większości radnych i relacje między samorządowcami nie układają się najlepiej. Niektóre spory musiał już rozstrzygać sąd.