Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Strajk włoski w szkołach

06.05.2019

Ełk

– Wycieczki i wywiadówki będą odbywały się normalnie. Realizowane będą również wszystkie działania szkoły, zawarte w statucie placówki – zapewnia Alicja Hawrus, szefowa ełckich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Po miesiącu strajku, nauczyciele i pracownicy obsługi szkół zawiesili swój protest do września. Obecnie, z inicjatywy ZNP, w szkołach trwa strajk włoski.
– Polega on na tym, że nauczyciele realizują tylko zajęcia, za które otrzymują wynagrodzenie – tłumaczy Alicja Hawrus.

– Strajk pokazał, że pracownicy szkół i innych instytucji oświatowych potrafią się zjednoczyć – dodaje Hawrus.

Nauczycielski protest został zawieszony do września. Oznacza to, że związki, jak i sami pedagodzy, czekają na reakcję rządu na ich postulaty. -Jeżeli nie będzie porozumienia, rok szkolny 2019-2020 się nie rozpocznie  – mówi Alicja Hawrus.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk