Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Stypendia dla najzdolniejszych

Burmistrz Pisza przyzna stypendia najbardziej uzdolnionym i aktywnym społecznie uczniom. Jednym z warunków jest średnia ocen nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania. Stypendia na wniosek m.in. dyrektorów szkół, rodziców czy opiekunów mogą otrzymać uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.  Wnioski należy składać w Punkcie Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim w Piszu do najbliższego czwartku (14.09). Stypendia będą przyznawane na okres od września tego roku do czerwca 2018 roku.

2017-09-12 14:27:29