Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Stypendia rozdane

W czwartek (10.08)  po raz pierwszy w historii Augustowa przyznane zostały nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Augustowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.  Laureatami nagród i stypendiów zostały osoby, które swoją pracą wnoszą istotny wkład w rozwój życia kulturalnego Augustowa. Do komisji konkursowej wpłynęło 7 wniosków.
Nagrodę za całokształt działalności kulturalnej w kwocie 3000 zł otrzymała Halina Poźniakowska, twórczyni i instruktorka Zespołu Tańca Ludowego ,,Bystry”, która od wielu lat popularyzuje folklor augustowski. Nagrodę za osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w 2016 r. w kwocie 1000 zł za swoją powieść otrzymał Szymon Teżewski. Kolejną laureatką nagrody i jednocześnie stypendystką w dziedzinie muzyki została Karolina Kuśmierz. Młoda pianistka otrzymała nagrodę za osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w kwocie 1000 zł, jak również uzyskała I miejsce na liście rankingowej stypendystów uzyskując stypendium w kwocie również 1000 zł miesięcznie. II miejsce i stypendium w kwocie 750 zł miesięcznie otrzymała Zuzanna Kozłowska, flecistka i solistka. III miejsce i stypendium w  kwocie 500 zł miesięcznie w dziedzinie literatury przyznano Janinie Osewskiej, poetce, fotografce, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz  Stowarzyszenia Academia Europaea Serbieviana.

2017-08-10 18:01:56