Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Suwalczanie „NaprawiająTo.pl”

14.09.2018

Suwałki

Równo od trzech miesięcy w Suwałkach działa aplikacja naprawmyto.pl, dzięki której mieszkańcy Suwałk mogą za pomocą telefonów komórkowych zgłaszać różne alerty. Zgłoszono ich prawie 200, a rozwiązano 143 z nich.

NaprawmyTo.pl jest narzędziem służącym „mapowaniu” problemów zaobserwowanych na terenie naszego miasta. Podstawową funkcją serwisu jest możliwość zaznaczenia lokalizacji problemu na mapie, opisania go oraz automatycznego poinformowania o takim zgłoszeniu osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie określonych kategorii spraw. Nie trzeba znać czy szukać numerów telefonów, adresów e-mail – system zrobi to za nas.

Możemy mówić o sukcesie serwisu. Od momentu funkcjonowania serwisu zostało przyjętych 196 alertów. Udało nam się rozwiązać już ponad 143 zgłoszone problemy – wylicza Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk Miasto, to duży i skomplikowany organizm. Nieustannie musimy poprawiać nie tylko formę komunikacji z mieszkańcami ale też to, jak funkcjonuje nasze miasto. Aplikacja Naprawmyto.pl umożliwia suwalczanom zgłaszanie wszelkich zauważonych problemów związanych z funkcjonowaniem  miasta – dodaje prezydent Suwałk.

Zespół, który zajmuje się w naszym mieście obsługą serwisu, złożony jest z opiekunów  w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz jednostkach  i spółkach miejskich, a także w Straży Miejskiej, którzy na bieżąco przyjmują i weryfikują wszystkie alerty. Codziennie wpływa od kilku do kilkunastu spraw. Każda z nich rozpatrywana jest indywidualnie. Konieczne jest zawsze ustalenie właściciela terenu, oględziny „usterki” na miejscu, a następnie wykonanie naprawy. Większość alertów jest przekazywana do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Chociaż zgłoszenia powinny dotyczyć tylko problemów zauważonych na terenach  i budynkach należących do miasta, to służby starają się odpowiadać na wszystkie.

Statystyka

143naprawione problemy. Status „naprawiony” oznacza, że sprawa opisana przez alert została naprawiona.

28w trakcie naprawiana. Status „w trakcie naprawiana” oznacza, że udało się nam znaleźć odpowiedzialną za tę sprawę instytucję oraz zadeklarowała się ona na naprawienie tej sprawy.

14 – otwartych. Status „otwarty” oznacza, że alert został niedawno dodany do systemu. Odpowiedzialna instytucja jeszcze nie podała swojego stanowiska w tej sprawie.

11 – które nie będą naprawione. Status „nie zostanie naprawiony” oznacza, że sprawa opisana w alercie z różnych powodów nie może być naprawiona. Np. ALERT #50855 zdechła wrona na chodniku. Kontrola nie potwierdziła zgłoszenia.

O szczegółach mówił w piątek (14.09) w Radiu 5 Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk.

Autor: UM Suwałki
Źródło: UM Suwałki