Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Świetlice wiejskie doczekają się przebudowy

25.07.2018

Olecko

Świetlice wiejskie w podoleckich Sedrankach oraz Borawskich doczekają się przebudowy.

W przypadku tej pierwszej dofinansowanie unijne wyniesie blisko 480 tys. zł. Jest już pozytywna decyzja zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w tej sprawie, inwestycja znalazła się na liście zatwierdzonych do realizacji. A działania prowadzone będą w tym i przyszłym roku.

Świetlica w Sedrankach zostanie przebudowana, a teren wokół zagospodarowany i ogrodzony. Pojawi się nie tylko nowa zieleń, ale również altana z grillem. By miejsce służyło mieszkańcom, nie tylko zabawie, ale również edukacji, planowany jest zakup sześciu komputerów czy pakietu programów do nauki języka angielskiego. Sedranki są jedną z największych miejscowości w gminie Olecko. Z nowej świetlicy korzystać będzie mogło ponad 450 osób. Jak informuje burmistrz Olecka Wacław Olszewski, w placówce rocznie realizowanych będzie około 20 inicjatyw – to warsztaty, spotkania czy zajęcia językowe.

Z nowej świetlicy będą mogli korzystać w przyszłym roku  również mieszkańcy Borawskich. Podpisana została już umowa na dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Dzięki pozyskanej kwocie w wysokości prawie 116 tys. zł obecna świetlica zostanie rozbudowana i doposażona. – Oprócz niezbędnych mebli: stołów, krzeseł, ławek zewnętrznych i oświetlenia zakupiona zostanie także tablica multimedialna na potrzeby prowadzenia Centrum Historii Pogranicza w Borawskich – informuje włodarz Olecka.

Źródło: UM w Olecku
Autor artykułu: jwe

Wielomilionowa dotacja dla szkół

Są środki na świetlicę i plac zabaw

Mieszkańcy zbudują świetlicę-stanicę