Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Święto Niepodległości w Suwałkach

11.11.2019

Suwałki

Tak jak w całym kraju, w Suwałkach odbywają się dziś obchody Święta Niepodległości. Ich kulminacyjny moment miał miejsce w południe, kiedy, po mszy świętej w miejscowej konkatedrze, zebrani udali się przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojsko i służby mundurowe, poczty sztandarowe związków i organizacji kombatanckich, harcerstwa, szkół i instytucji oraz mieszkańcy Suwałk. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpili Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Jarosław Zieliński, poseł i wiceminister MSWiA.
W swoich wystąpieniach przywoływali wydarzenia sprzed 101 lat, które doprowadziły Polskę do niepodległości oraz patriotów, którzy się do odzyskania wolności przyczynili. Mówili o patriotyzmie i roli niepodległości.

Po wystąpieniach przyszedł czas na medale, odznaczenia i awanse wojskowe. Był Apel Pamięci, salwa honorowa a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.