Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Szczątki pochowano w ossuarium

02.10.2018

Giżycko

Ponowny pochówek dawnych mieszkańców Giżycka odbył się we wtorek (02.10) w ossuarium w parku Marcina Gerssa. Szczątki ludzkie odnalezione zostały podczas prac remontowych prowadzonych przy kościele ewangelickim na placu Grunwaldzkim.

Dawniej w tych okolicach był cmentarz. Szczątki , które znaleziono na początku 2018 r. przede wszystkim należą do kobiet i dzieci. Najprawdopodobniej byli to członkowie różnych wyznań.

– Jest to symboliczne oddanie szacunku i czci osobom pochowanym, których szczątki musiały być ekshumowane – mówił podczas uroczystości pochówku w ossuarium burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz.

Ekumeniczny charakter wydarzenia podkreślał podczas uroczystości pastor parafii ewangelicko- augsburskiej Krystian Borkowski.

W uroczystości wzięli udział proboszczowie kilku wyznań, których parafie zlokalizowane są w Giżycku. To oprócz wspomnianego pastora Krystiana Borkowskiego z kościoła ewangelicko- augsburskiego również ksiądz Jerzy Fidura, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza, proboszcz parafii greckokatolickiej pw. św. Trójcy – o. Bazyli Andriy Parasyuk oraz pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów Michał Domagała.

Ossuarium powstało na potrzeby pochówku szczątków znalezionych podczas modernizacji parku przy ul. Warszawskiej. Wówczas znaleziono tam szczątki prawie 400-tu Lecczan.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: ds