Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Szkoły do likwidacji

21.02.2020

Region

21 wniosków o opinię w sprawie likwidacji i reorganizacji szkół na terenie województwa warmińsko mazurskiego wpłynęło do olsztyńskiego kuratorium oświaty.

Wśród tych wniosków są cztery, które do kuratora skierowali samorządowcy z naszego regionu. Chodzi o szkołę policealną i internat w Giżycku, liceum w Olecku, Szkołę podstawową w Kijewie koło Olecka i szkołę w Gołdapi.

Kurator już wydał pierwsze pozytywne opinie – tłumaczy Wojciech Cybulski – warmińsko mazurski wicekurator oświaty.

A czym się kieruje instytucja rozważając wnioski samorządowców?

Powody likwidacji placówek, jak dodaje Cybulski, to najczęściej względy ekonomiczne.

Samorządy mają czas na wystąpienie z wnioskiem o opinię do końca lutego. Od opinii kuratora przysługuje odwołanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło: Radio 5
Autor artykułu: wk