Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Tereny powyrobiskowe czekają na dzierżawcę

13.10.2017

Do końca miesiąca można jeszcze złożyć ofertę w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski w Suwałkach na dzierżawę prawie 32 hektarów przy ul. Krasickiego. To tereny wyrobiska po eksploatacji żwiru oraz zbiorniki wodne – popularnie nazywane ,,Zalew Żwirek”. Wszystko z przeznaczeniem pod nowe, ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu, umowa zostanie rozwiązana a dzierżawca będzie musiał zapłacić karę w wysokości 50 000 zł. Nr działek przeznaczonych do wydzierżawienia można znaleźć na stronie internetowej um.suwalki.pl Ich łączna powierzchnia to 31,9743 ha. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 5 000 zł brutto.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części Suwałk działki leżą na terenach zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych.  – Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie w Suwałkach zupełnie nowego miejsca do rekreacji, z którego będą mogli korzystać wszyscy. Chcemy to zrealizować w partnerstwie z osobą, która będzie chciała zagospodarować ten teren. My jako samorząd przekażemy w dzierżawę grunty, a inwestor będzie musiał ten teren zagospodarować – mówił w piątek (13.10) w Radiu 5 Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że z terenem, który chce wydzierżawić Miasto sąsiaduje dość duża działka należąca do PKP. Z informacji, które podczas audycji przekazał Prezydent Suwałk wynika, że PKP docelowo również jest zainteresowane dzierżawą lub sprzedażą tych terenów. Ich powierzchnia to 15,9778 ha. Łącznie z działkami Miasta Suwałki byłby to kompleks o powierzchni prawie 48 ha.