Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Telefoniczna pomoc psychologiczna

27.03.2020

Suwałki

Telefoniczne wsparcie psychologiczne dla osób w kwarantannie uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Przy telefonie codziennie, także w weekendy i święta, dyżurować będzie pracownik socjalny. Szczegóły przedstawił Leszek Lewoc, dyrektor MOPRu.

Dzwonić można pod numer 511 – 138 – 642, 87 562 89 70 (sekretariat), 87 565 28 91 (Dział Pomocy Kryzysowej).

Autor: KZ